Praca

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy stale poszukujemy nowych wspołpracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aplikuj już dziś! 

 

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Harbor Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Harbor Center" lub „my"). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa lub za pośrednictwem e-maila: rodo@harborcenter.eu

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu zawarcia umowy o pracę (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c) oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja – jest to nam potrzebne do ustalenia czy jest Pani / Pan odpowiednim kandydatem do zatrudnienia w Harbor Center (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

d) prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Harbor Center (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Okres przechowywania danych osobowych


Będziemy przechowywać Pani / Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, chyba że udzieliła Pani / Pana oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić w przyszłości. W takim przypadku, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku lub do chwili, gdy wycofa Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Pani / Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,
c) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mail (dane kontaktowe wskazane powyżej) oraz określić swoje żądanie w przesłanym wniosku. Zaznaczamy, że w celu sprawdzenia podstaw Pani / Pana zgłoszenia możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających wniosek.

 

Prawo wycofania zgody


W zakresie, w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani / Pana prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail (dane kontaktowe wskazane powyżej).

 

Prawo wniesienia skargi do organu


Ma Pani / Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

Harbor Center Sp. z o.o.

ul. Hoża 86 lok.410    
00-682 Warszawa

KRS 0000701621
NIP 783-176-67-48 

Kontakt

Adres korespondencyjny
ul. Wynalazek 4
02-677 Warszawa

KOM 793 630 633
MAIL biuro@harborcenter.eu