Transport kolejowy

Regionalny, krajowy oraz międzynarodowy transport kolejowy paliw, surowców, materiałów przemysłowych oraz dowolnych towarów stanowi jeden z priorytetowych kierunków naszej współpracy z Klientami. Z uwagi na szybkość realizacji dostaw, łatwość organizacji procesu spedycyjnego czy możliwość transportowania wielu tysięcy ton ładunku, pociąg jest jednym z najchętniej wybieranych środków we współczesnej logistyce. Planowaniu dostaw oraz ich realizacji sprzyja rozbudowana sieć połączeń kolejowych, oraz szybkość wykonywanych w ten sposób przewozów. Co więcej, kolej stanowi jedną z najbezpieczniejszych i najmniej wypadkowych form współczesnej spedycji, stąd tak ogromne zainteresowanie podmiotów z wielu sektorów tą formą przewożenia. Wykonywane przez nas operacje logistyczne dają pewność szybkich, terminowych i kompleksowych dostaw, bez względu na to, czy zlecą nam Państwo krajowy, czy międzynarodowy transport kolejowy. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych, interesujących Państwa informacji, w kwestii nawiązania współpracy.

Zalety transportu kolejowego

Istnieje wiele powodów, dla których przewozy koleją stanowią dziś jeden z najważniejszych sposobów wykonywania operacji logistycznych. Wpływ na popularność tej formy spedycji mają niewątpliwie liczne zalety dostarczania towarów i ładunków pociągiem. Najważniejsze z nich to m.in.:

  • rozbudowana infrastruktura w większości regionów kraju;
  • skupienie sieci kolejowej wokół głównych centrów przemysłowych oraz najważniejszych metropolii, zarówno w Polsce, jak i za granicą;
  • odpowiednia komunikacja (sieć dróg i punktów przeładunkowych), możliwość elastycznej organizacji przewozów;
  • możliwość wykorzystania taboru do wykonywania przewozów ponadgabarytowych;
  • wykorzystanie kolei do przewożenia ładunków o różnych parametrach (np. transport materiałów sypkich, płynnych, niebezpiecznych);
  • szybki i bezpieczny przewóz;
  • relatywnie niewielkie koszty własne transportu kolejowego.

Jednostki w transporcie kolejowym

Jednostką najczęściej stosowaną przy organizacji spedycji kolejowej jest wagon. W zależności od rodzaju transportowanego materiału wyróżnia się ich różne rodzaje. Platformy umożliwiają nakładanie kontenerów, pozwalając jednocześnie na przewożenie ładunków o ponadprzeciętnej masie. Z kolei transporty drobnicowe realizuje się w specjalnie zamykanych pojemnikach. Do spedycji materiałów płynnych stosuje się cysterny, a towary sypkie, takie jak zboża czy cement transportuje się w specjalnych beczkach. Przy realizacji przewozów szynowo-drogowych, na specjalną konstrukcję nakłada się rozczłonkowane samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z naczepami i inne, tzw. pociągi drogowe.

Ładunki ponadgabarytowe

W odróżnieniu od przewozów drogowych, w transporcie kolejowym nie występuje większość ograniczeń dla pojazdów wykonujących przewozy ponadgabarytowe. Z tego powodu, wiele firm spedycyjnych wybiera właśnie kolej jako formę realizacji tego rodzaju operacji logistycznych. Ładunek ponadgabarytowy to taki, który przekracza standardową wagę lub wymiar. W przypadku taboru kolejowego kluczowymi parametrami są skrajna ładunkowa wagonu oraz dopuszczalny nacisk na oś wagonu lub metr bieżący szyny. Dla poszczególnych prędkości oraz klas linii opracowane zostały odpowiednie graniczne obciążenia. Jednocześnie, należy uwzględnić maksymalne wysokości przewożonych ładunków, z uwagi na wysokość trakcji kolejowej. Mimo tego odpowiednio zaplanowany przewóz koleją nie napotyka większości przeszkód charakterystycznych dla transportów wielkogabarytowych w ruchu drogowym, przez co jest chętnie wybierany przez Klientów biznesowych.

Przewóz materiałów niebezpiecznych

Kolejnym, bardzo ważnym obszarem realizacji usług logistycznych, w którym wykorzystuje się kolej, jest przewóz materiałów niebezpiecznych. Realizowany jest on zgodnie z odpowiednimi umowami oraz RID – regulaminem dla międzynarodowego transportu kolejami towarów niebezpiecznych. W rozumieniu przepisów dostawy niebezpieczne stanowią towary lub substancje, które mogą być zagrożeniem dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska czy mienia ludzkiego. Wyróżnia się 13 klas ładunków , do których zaliczane są np.: przedmioty zapalne i wybuchowe, gazy a także substancje trujące czy zakaźne. Organizacja transportu kolejowego tego rodzaju załadunków wymaga spełnienia szeregu przepisów narzuconych przez RID, w celu podniesienia bezpieczeństwa tego rodzaju przewozów.

Co obejmuje transport kolejowy?

Świadczony we współpracy z naszą firmą transport kolejowy obejmuje przewozy regionalne krajowe oraz międzynarodowe. W ramach kooperacji zapewniamy wsparcie procesu optymalizacji połączeń w celu obniżenia kosztów spedycji. Gwarantujemy szybką realizację usług na terenie całej Europy, a także obsługę pełnowymiarowych i drobnicowych transportów z Chin. Zapewniamy dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa w formie ubezpieczeń transportowych dostosowanych do specyfiki wykonywanej usługi oraz importowanego lub eksportowanego ładunku. Pozwalają one w jeszcze większym stopniu zwiększyć stopień zabezpieczenia towarów.

Transport kolejowy krajowy

Realizowane przez Harbor Center procesy logistyczne w zakresie przewozów krajowych obejmują wszelkiego rodzaju operacje transportowe koleją na terenie całego kraju. Podmiotami, korzystającymi z tego rodzaju usług są najczęściej przedsiębiorstwa przemysłowe, wydobywcze i produkcyjne, a także zakłady chemiczne czy przetwórcze. Realizujemy zlecenia na potrzeby firm z sektora energetycznego, operatorów kontenerów oraz wielu innych. W ramach przewozów wewnątrzkrajowych organizujemy również transport do portów, punktów przeładunkowych, terminali oraz bocznic. Wieloletnie doświadczenie w organizacji procesów logistycznych pozwala nam z sukcesami podejmować się najbardziej niestandardowych zleceń na przewozy koleją w całej Polsce.

Transport kolejowy regionalny

Specjalna oferta przewozów wykonywanych w poszczególnych regionach kraju adresowana jest do podmiotów z różnych branż. Tego rodzaju przedsięwzięcia logistyczne wykonujemy m.in. w zakresie dostaw węgla do elektrowni czy surowców z kopalni do miejsc ich obróbki. Transporty regionalne realizujemy na zlecenie firm z wielu sektorów, m.in.: wydobywczego, chemicznego, przetwórczego, górnictwa, budownictwa, przemysłu stoczniowego oraz wielu innych.

Transport kolejowy międzynarodowy

Jako doświadczony operator logistyczny, specjalizujemy się również w organizacji przewozów kolejowych na skalę międzynarodową. Do najważniejszych obsługiwanych przez nas kierunków należą m.in.: transporty drobnicowe oraz kontenerowe z Chin, przewozy na zachód, wschód oraz południe Europy, zarówno do krajów Unii Europejskiej, jak i niebędących państwami członkowskimi. Tym, co nas wyróżnia, jest możliwość koordynacji procesu logistycznego na całej trasie, dzięki czemu sprawujemy pełną kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem zlecanych nam usług spedycyjnych.

Harbor Center Sp. z o.o.

ul. Hoża 86 lok.410    
00-682 Warszawa

KRS 0000701621
NIP 783-176-67-48 

Kontakt

Adres korespondencyjny
ul. Wynalazek 4
02-677 Warszawa

KOM 793 630 633
MAIL biuro@harborcenter.eu